Meryl Mägi

CONFIDENCE
Blazer - Zara       T-Shirt - Rock on Ruby (custom designed)/ HERE      Shorts - Levi's      Sneakers - Converse/ Sportland        Bracelet - Jacob Collinn/ HERE 


Helllloooo you alll! So the deal is that I just sent in my Bachelor's Thesis yesterday and this is my explanation for being missing for these 3-4 days, but now it's finally done and I'm off for a defence in Sweden on 22nd, but leaving for Tallinn already tomorrow for some events. My friends already know why I decided to pick the second date out of the two we get to choose from. I was done already in May and needed a few days of work, but as my readers know, about 4 bad things happened to me at once and so couldn't work on the thesis anymore at all and was kind of forced to send it in in August. But now it's done and I can finally have a peace of mind with this. But let's talk less school and more fashion huh? 

I'm wearing my newest and oh so favourite pair of Converse with golden details. These are the perfect shoes that can change any outfit into something special and we all know that Converse is just the ultimate comfy basic. Gonna be a must-have in my suitcase when going to Sweden. I also had the awesome change to collaborate with an amazing brand Rock on Ruby, which is created by cool girls who had this idea that basics should be of high quality cotton and everyone should be able to pick between a super wide selection of designs or even create their own. I picked out two things - a basic white Tee and a sweater and here I'm wearing the Tee. I found a lot of fun designs and texts from their website, but finally decided to add this little word on the shirt that means a lot to me - Confidence. Confidence is something I haven't always had for several reasons, but it started to build up at some point thanks to my parents and friends, but mostly because I met J who I still thank for building it up. Now I see that confidence is a very important quality to have in every aspect - with looks and behaviour and being yourself, your best self. You have to stand up for yourself, you have to walk into a room full of strangers with your chin high up, you have to talk loud and clear and let no one tell you anything bad, because you are confident and you know your worth. Sometimes I get moments where I don't feel confident of course, but then I have this trick where I just tell myself in my mind "Meryl, everyone here in front of you probably feels the same way or have felt this way, so push it down and do it". It takes some practice, but it's so well worth it when you need to present things, find a job or deal with people in life. 

Do you! x 

______________________________________________________________


Tereee tereee kõigile! Asi on selles, et saatsin nüüd eile oma bakatöö viimaks ära ja see ongi minu seletus, miks ma mitu päeva kadunud olen olnud, aga nüüd on see tehtud ja järele jääb vaid kaitsmine Rootsis, kuhu ssundun 22. augustil, kuid homme juba lähen Tallinna, et mitmest üritusest osa võtta. Mu sõbrad teavad, miks ma valisin kahest valikust viimase saatmskuupäeva. Mul oli tegelikult töö valmis juba mais, kuid tahtis veel mõnda päeva kirjutamist, aga siis umbes 4 halba asja juhtus minuga korraga ja enam ei jäänud mul hetkegi aega kirjutamiseks ja olin sunnitud saatma töö ära augustis. Nüüd on see aga tehtud ja saan lõpuks rahulikult hingata. Aga räägime vähem koolist ja rohkem riietest, eksole? 

Kannan siin oma uusi ja oi kui lemmikuid Converse'i ketse kuldsete detailidega. Need on just need ideaalsed ketsid, mis suudavad iga outfit'i eriliseks muuta ja me muidugi teame kõik, et Converse on see ultimate ülimugav basic. Must-have, mis peab mu Rootsi mineku kohvris olema. Samuti oli mul võimalus teha koostööd sellise põneva brändiga nagu Rock on Ruby, mille taga seisavad 3 tüdrukut, kellel tuli idee, et basic asjad peaksid olema kvaliteetsest puuvillast ning valik erinevate disainide vahel peaks olema lai ja igal ühel peaks olema võimalik disainida ka oma enda basic asjad. Minu valikuks osutusid kaks asja - tavaline valge T-särk ja pusa ning siin kannan ma siis seda särki. Leidsin nende netilehelt palju ägedaid disaine, aga lõpuks otsustasin disainida särgi ikkagi ise ja lasta trükkida sellele väikselt sõna, mis mu jaoks tähendab palju - Confidence (enesekindlus). Eneskindlus on miski, mida mul pole erinevatel põhjustel alati olnud, kuid see hakkas kasvama mingis punktis tänu vanematele ja sõpradele, kuid enim tänu J'le, kes selle ikka tõeliselt tugevaks ehitas. Näen nüüd, et enesekindlus on miski, mis on ülimalt oluline elus ja seda igas aspektis - välimuse, käitumise ning iseendaks jäämise juures. Enda eest tuleb seista, ruumi täis võõraid inimesi tuleb kõndida pea püsti, rääkima peab valjult ja selgelt ja mitte kellelgi ei tohi lasta endale halvasti öelda, sest peab olema enesekindel ja teadma oma väärtust. Muidugi on mul hetki, kus ma ei tunne end üldse enesekindlalt, aga siis on mul varuks selline trikk, kus ma oma enda peas korrutan endale "Meryl, kõik nemad sinu ees tunnevad end samamoodi või on tundnud, suru see tunne alla ja lihtsalt tee see ära". Võtab väheke harjutamist, aga see on väärt seda eriti kui on vaja esineda millegagi, tööd otsida või tegeleda erinevate inimestega elus. 

Do you! x 


17 augusti 2017 21:35 | FASHION |

Comments

Loading comments...
Show all comments
Form is loading